Teoman - Zamparan�n �L�m� lyric

Ringtones Ringtone: Send Zamparan�n �L�m� Ringtone to your Cell Phone!


Pardon sizi birine benzettim ge�mis y�llardan
Yemin ederim azc�k i�tim,bu halim do�ustan
Sampiyonum san�rken diskalifiye oldu�umdan
�ste sevgili bayan t�m gevezeli�im bundan
Bir k�z tan�rd�m eskiden "hayat berbat" derdi
Loş kalbinde hayal k�r�kl�klar� biriktirirdi
Her filmden,kitaptan bir rol se�erdi
Be�ensin diye gelirse �l�m,makyajs�z gezmezdi

Tan�rs�n�z benim gibileri bos sokaklardan
�izgilere basmadan y�r�meye �al�san insanlardan
Ama d�n aksam dedim ki kendi kendime
D�ş�nme! D�ş�nme!kim anlam�s ki sen anl�yas�n b�yle? x2

Bir sey s�yledi,ki bence de do�ru,bir bar filozofu
"�ok kad�n hi� kad�nd�r o�lum yaln�zl�kt�r sonu"
Kadehte yans�mama bakt�m,ayakl� bir kan�tt�m
Kad�n dergileri testlerinde her soruya yan�tt�m

Tan�rs�n�z benim gibileri bos sokaklardan
�izgilere basmadan y�r�meye �al�san insanlardan
Ama d�n aksam dedim ki kendi kendime
D�ş�nme! D�ş�nme!kim anlam�s ki sen anl�yas�n b�yle? x2


�yle g�zelsiniz ki,galiba korkmaya baslamal�
Sizin kadar g�zel olmak hemen yasaklanmal�
Durun,tahmin edeyim,bal�ks�n�z de�il mi?
�ok yaln�z�m,n'olur size gidelim mi?

D�ş�nme! D�ş�nme!kim anlam�s ki sen anl�yas�n b�yle? x2

Ringtones Ringtone: Send Zamparan�n �L�m� Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version