Teoman - Yaðmur lyric

Ringtones Ringtone: Send Yaðmur Ringtone to your Cell Phone!


Dayanmak zormuþ meðer
Sonu belli oyunlara
Reddetmeye gücün yoksa eðer

Oysa ki özgürlüðü seçmek
Baþka vücutlar sevmek
Bir þehri tam kalbinden
Beyninden
Vurup gitmek

Var aklýmda
Bir yaðmur çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor
Yaðmur.. yaðmur...Çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor

Her maske bir þey söyler
Nefretler, sevgiler
Býrak artýk sevmiyorsan eðer

Oysa ki özgürlüðü seçmek
Baþka vücutlar sevmek
Bir þehri tam kalbinden
Beyninden
Vurup gitmek

Var aklýmda
Bir yaðmur çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor
Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor

Oysa ki özgürlüðü seçmek
Baþka vücutlar sevmek
Bir þehri tam kalbinden
Beyninden
Vurup gitmek

Var aklýmda
Bir yaðmur çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor
Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor

Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan
Çaðýrýyor
Gelirsen, severim
Diyor

Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan
Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan
Yaðmur,yaðmur...Çok uzaklardan...

Ringtones Ringtone: Send Yaðmur Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version