Teoman - Rapsodi Istanbul lyric

Ringtones Ringtone: Send Rapsodi Istanbul Ringtone to your Cell Phone!


Al t�m param bu dedim, bo�ver dedi sende kals�n.
Bir par�a yeter, ufak. Kopar ver yiyece�inden
Etraf�na bak, onlardan olma sak�n
Yola koyul k���k k���k, git buralardan.

chorus:
Sokaklarda sapsar� yapraklar
Mazgallarda ya�murlar
Hangi kentte bu denli ac� var
Ba�ka nerde �stanbul kadar

Git, yapraklar yata��n olsun
K�rlang��lar arkada�lar�n
Yildizlar yorgan�n olsun
Hem zaten g�kte i�siz g��s�z duruyorlar

Benden ge�ti ama sen yap, git buralardan
Bitene kadar bitmez hayat, bitti mi de biter ama
�� t�m �araplar�n�, bu d�nyan�n
Kay �slak g�vertelerinde, b�t�n g�zel kad�nlar�n

chorus:
Sokaklarda sapsar� yapraklar
Mazgallarda ya�murlar
Hangi kentte bu denli ac� var
Ba�ka nerde �stanbul kadar

Git, yapraklar yata��n olsun
K�rlang��lar arkada�lar�n
Yildizlar yorgan�n olsun
Git, yapraklar yata��n olsun
K�rlang��lar arkada�lar�n
Yildizlar yorgan�n olsun
B�y�k a�klar hep senin olsun
Hem zaten bo�u bo�una ba�kalar�nda duruyorlar..

Ringtones Ringtone: Send Rapsodi Istanbul Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version