Teoman - K�skancl�k lyric

Ringtones Ringtone: Send K�skancl�k Ringtone to your Cell Phone!


bir g�n daha bitti �n�mde
g�nler gelir ge�er ve antibiyotikler
Ah kimim ben bugun ne gunlerden
40 derece y�ksek ate�

ve k�skancl�k bu zay�fl�k an�nda
a�k�n komas�nda k�skancl�k artt�g�nda
durmaks�z�n damarlar�nda

sen ilac�ms�n susuz yuttu�um
bir t�rl� g�tmeyen ne yapsamda bogaz�mda

gunlerd�r hastay�m ve bu beni del� ed�yor
surekl� uykuyla uyan�kl�k aras�nda
gidip gelir gidip gelir gidip gelir
40 derece yuksek ates

ve k�skancl�k bu zay�fl�k an�nda
a�k�n komas�nda k�skancl�k artt�g�nda
durmaks�z�n damarlar�nda

sen ilac�ms�n susuz yuttu�um
bir t�rl� g�tmeyen ne yapsamda bogaz�mda

Ringtones Ringtone: Send K�skancl�k Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version