Teoman - 17 lyric

Ringtones Ringtone: Send 17 Ringtone to your Cell Phone!


bo�ver beni
m�him de�ilim
bu O'nun hikayesi
�ok beyazd�, kir tutard�
�mr� kelebek kadard�
mektuplar� �i�edeyken
bir de bakm�� deniz yokmu�
tek ba��na dansederken
mutsuzluktan sarho�mu�
daha 17'mi�
oyundan kalkmak isterken
ka��tlar da��t�lm��
bu hava bo�lu�unda
art�k her�ey sat�l�km��
trafikte akmayan
hep onun �eridiyken
s�yledi�i son �ark�
elveda zalim d�nyaym��
daha 17'mi�

Ringtones Ringtone: Send 17 Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version