Teoman - �stanbul'Da Sonbahar lyric

Ringtones Ringtone: Send �stanbul'Da Sonbahar Ringtone to your Cell Phone!


Mevsim r�zgarlar� ne zaman eserse
O zaman hat�rlar�m
�ocukluk r�yalar�m
�eytan u�urtmalar�m
�per beni annem yanaklar�mdan
G�zel bir r�yada sanki sevdiklerim hayattalarken hala
Ak�ama do�ru azal�rsa ya�mur
K�z Kulesi ve adalar
Ah burda olsan �ok g�zel hala
�stanbul'da sonbahar
Her zaman kolay de�il
Sevmeden sevi�mek
Tan�mak bir v�cudu
Yava��a ��renmek
Al��mak ve kaybetmek
�stanbul bug�n yorgun
�zg�n ve ya�lanm��
Biraz kilo alm��
A�lam�� yine
Rimelleri ak�yor
Ak�ama do�ru azal�rsa ya�mur
K�z Kulesi ve adalar
Ah burda olsan �ok g�zel hala
�stanbul'da sonbahar
Ak�ama do�ru azal�rsa ya�mur
K�z Kulesi ve adalar
Ah burda olsan �ok g�zel hala
�stanbul'da sonbahar

Ringtones Ringtone: Send �stanbul'Da Sonbahar Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version