Tarkan - Bu þArkýlar Olmasa lyric

Ringtones Ringtone: Send Bu þArkýlar Olmasa Ringtone to your Cell Phone!


Biraz param vardý bitti
Dün bir iþim vardý bugün yok
Bi sevgilim vardý çekti gitti
Bizde þans ne gezer
X2

Param kalmadý
Iþim gücüm yok
sevgilim yok
yok oðlu yok yok yok
X2

Bu þarkýlar da olmasa
telefonlar çalmasa
Arkadaþlarým aramasa
N'apardým kim bilir?

Bu þarkýlar da olmasa
telefonlar çalmasa
Arkadaþlarým aramasa
Durmazdým bir dakika

Parçalý bulutluyum
Ama hala umutluyum
Dünya gözümden düþtü
Bu kadar acý yeter
X2

Ben hassas adamým yýkýlýrým iþte
içime dert olur
Giden gidene of...
X2

Bu þarkýlar da olmasa
telefonlar çalmasa
Arkadaþlarým aramasa
N'apardým kim bilir?

Bu þarkýlar da olmasa
telefonlar çalmasa
Arkadaþlarým aramasa
Durmazdým bir dakika
X2

Ringtones Ringtone: Send Bu þArkýlar Olmasa Ringtone to your Cell Phone!


Find free Tarkan MP3s | Tarkan Covers | Printer friendly version