Maryla Rodowicz - Tylko Nie Pal lyric

Ringtones Ringtone: Send Tylko Nie Pal Ringtone to your Cell Phone!


Ta�czy� chcesz, no to id�.
No to id�, powodzenia.
Chcesz tam pi�? Mo�esz pi�.
Mo�esz pi�. Do widzenia
Gniewa� si�? Ale sk�d, to mnie nie znasz.
Mo�esz nasz ca�y dom da� na kiermasz.

R�b co chcesz, m�w co chcesz, tylko nie pal!
Ca�uj, grzesz, baw si�, ciesz, tylko nie pal!
Wracaj w deszcz, proszki bierz, tylko nie pal!
Papieros to zguba i tuba tych si�,
co szczuj� i knuj�, by Polak �le �y�,
oj �y�, oj �y�, oj �y�...

Chcia�by� mie� siedem �on, siedem �on.
No to �wietnie.
Mo�esz nie wraca� a�, wraca� a�
gdzie� przed kwietniem.
Masz ju� do�� moich min, ju� kasuj�.
Masz ju� do�� moich �ez, nic nie czuj�...

R�b co chcesz, m�w co chcesz, tylko nie pal!
Ca�uj, grzesz, baw si�, ciesz, tylko nie pal!
Wracaj w deszcz, proszki bierz, tylko nie pal!
Czy nosisz kimono, kufajk� czy frak,
papieros wyko�czy ci� ch�opcze, i tak, i tak, i tak, i tak...

Chcia�by� gdzie� kupi� sad, kupi� sad,
a wi�c zr�b to.
Chcia�by� wtem zbawi� �wiat, zmieni� �wiat,
no to jutro.
Rad by� w mur g�ow� bi�, powodzenia!
Chcia�by� wyj��, byle wyj��, do widzenia!

R�b co chcesz, m�w co chcesz, tylko nie pal!
Ca�uj, grzesz, baw si�, ciesz, tylko nie pal!
Wracaj w deszcz, proszki bierz, tylko nie pal!
Papieros to zguba i tuba tych si�,
co szczuj� i knuj�, by Polak �le �y�,
oj �y�, oj �y�, oj �y�...

R�b co chcesz, m�w co chcesz, tylko nie pal!

Ringtones Ringtone: Send Tylko Nie Pal Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version