Maryla Rodowicz - Tango Na Orkiestr� G�Os I Jeszcze Jeden G�Os lyric

Ringtones Ringtone: Send Tango Na Orkiestr� G�Os I Jeszcze Jeden G�Os Ringtone to your Cell Phone!


By�o ciemno, wi�c niewiele co widzia�am
I pami�tam te� niewiele
By�o ciemno, wiem, �e z pochylon� g�ow� sta�am
tak jak stoi si� w Ko�ciele
A wi�c sta�am, nie widzia�am, by�o ciemno, lecz s�yszy�am
Wci��... ten g�os, ten g�os, ten g�os, ten g�os...

Podejd� bli�ej, wi�c podesz�am
Jak skruszony obywatel do przedstawiciela w�adzy
Podejd� bli�ej, ju� wiedzia�am,
�e ucieczka b�yskawiczna tu niczemu nie zaradzi
Wi�c podesz�am, pos�ucha�am, by�o ciemno, lecz s�ysza�am
Wci��... ten g�os, ten g�os, ten g�os, ten g�os...

To nie wr�g by�, bo g�os cichy i subtelny
Ale polski i nieskazitelny
To nie wr�g by�, ten by zaraz mnie zapyta�
Czy m�j �wiatapogl�d celny
Wi�c to nie by� wr�g na pewno, bo nad g�ow�, tu� nade mn�
Us�ysza�am... ten g�os, ten g�os, ten g�os, ten g�os...

Ty to masz szcz�cie
�e w tym momencie
�y� ci przysz�o
W kraju nad Wis��
Ty to masz szcz�cie
Tw�j kraj szcz�liwy
Pi�kny, prawdziwy
Ludzie uczynni
W sercach niewinni
Tw�j kraj szcz�liwy

By�o ciemno, wi�c nie mog�am stwierdzi�
Komu pomyli�y si� stulecia
By�o ciemno, mo�e to Mickiewicz jaki
Bo tak zgrabnie romantyczn� wiar� krzesa�
Troch� niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym
Dawno nie by� ju� widziany

Mo�e Norwid, bo co� pl�t�,
�e �za gdzie znad planety spada i groby przecieka
Ale sk�dby, sk�dby wiedzia�,
�e na jego s�owa kto� tu jeszcze mo�e czeka�?
Teraz w modzie nie Norwidy filozofio-okryjbidy
Wi�c czyj... ten g�os, ten g�os, ten g�os, ten g�os...

By�o ciemno, sama nie wiem,
Jak do domu wprost dosz�am i do siebie
By�o ciemno, a ja czu�am si� jak w niebie
I dlaczego nie wiem, nie wiem.
Z pochylon� g�ow� sta�am, wierzcie, ja nie zwariowa�am,
Lecz jak dziecko powatarza�am na g�os, na g�os, na g�os...

Ja to mam szcz�cie
�e w tym momencie
�y� mi przysz�o
W kraju nad Wis��
Ja to mam szcz�cie
M�j kraj szcz�liwy
Pi�kny, prawdziwy
Ludzie uczynni
W sercach niewinni
M�j kraj szcz�liwy

Ringtones Ringtone: Send Tango Na Orkiestr� G�Os I Jeszcze Jeden G�Os Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version