Maryla Rodowicz - Pie�� O �O�Nierzach Z Westerplatte lyric

Ringtones Ringtone: Send Pie�� O �O�Nierzach Z Westerplatte Ringtone to your Cell Phone!


Kiedy si� wype�ni�y dni
i przysz�o zgin�� latem,
prosto do nieba czw�rkami szli
�o�nierze z Westerplatte.
Prosto do nieba czw�rkami szli
�o�nierze z Westerplatte.

A lato by�o pi�kne tego roku.
A lato by�o pi�kne tego roku.

I tak �piewali: Ach, to nic,
�e tak bola�y rany,
bo jak�e s�odko teraz i��
na te niebia�skie polany.

A na ziemi tego roku by�o tyle wrzosu na bukiety.

W Gda�sku stali�my tak jak mur,
gwi�d��c na szwabsk� armat�,
teraz wznosimy si� w�r�d chmur,
�o�nierze z Westerplatte.

Teraz wznosimy si� w�r�d chmur,
�o�nierze z Westerplatte.

I ci, co dobry maj� wzrok
i s�uch, s�yszeli pono,
jak dudni� w chmurach r�wny krok
Morskiego Batalionu.
Jak dudni� w chmurach r�wny krok
Morskiego Batalionu.

A lato by�o pi�kne tego roku.
A lato by�o pi�kne tego roku.
A lato by�o pi�kne tego roku...

Ringtones Ringtone: Send Pie�� O �O�Nierzach Z Westerplatte Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version