Maryla Rodowicz - Kropka Nad... lyric

Ringtones Ringtone: Send Kropka Nad... Ringtone to your Cell Phone!


Pali si� w nas dalekich gwiazd
Odbity gdzie� nieziemski blask
W tym blasku my - pi�kni i �li
Wynio�li jak kropka nad " i "...

Nad wszystkim tym dusza jak dym
Takie powietrze kt�re boli...

Ja b��dze ja pytam
dziwi� sie zn�w
Z�bami zazgrzytam
Gdy szkoda s��w...
Zn�w pytam... Zn�w b��dze...
Drepcz� we mgle...
Nie zmieni� si�! Nie zmieni� si�!

Nam Anio� Str� zb�dny jest ju�
�yjemy tu jak z no�em n�
Wie mo�e B�g gdzie mapy dr�g
Co wiod�y nas od serc do g��w

Nad wszystkim tym dusza jak dym
Takie powietrze kt�re boli...

Jak motyl co �yje p�ki ma fart
Nim deszcz mu nie zmyje ze skrzyde� barw
Zn�w pytam... Zn�w b��dz�...
Drepcz� we mgle...
Nie zmieni� si�! Nie zmieni� si�!

Ringtones Ringtone: Send Kropka Nad... Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version