Maryla Rodowicz - Gejsza Nocy lyric

Ringtones Ringtone: Send Gejsza Nocy Ringtone to your Cell Phone!


Przed lokalem ju� czeka taryfa,
a w lod�wie gorza�a si� ch�odzi.
Nie zawo�asz na pomoc szeryfa,
akcja toczy si� w mym mie�cie �odzi.

Nie tankuje za ostro przy barze,
biznes ma swoje prawa surowe.
Po kawa�ku dostaj� bramkarze
i uk�ady mam zawsze bankowe.

Gejsza nocy tego miasta to ja,
zna mnie Maxim i Centrum i Grand,
tylko w�adza mnie nie zna bo ja
dzia�am zawsze po cichu bez grand.

Z mety w j�ku zagajam rozmow�,
nie naciskam, nie id� na chama.
Lepiej czasem zarobi� po�ow�,
ni� z towarem si� chowa� po bramach.

Dla mnie szcz�cie ma kolor zielony,
wi�c pozdrawiam dzi� w�a�nie ciebie.
M�j papierku portretem zdobiony,
czuj si� w moim portfelu jak w niebie.

Gejsza nocy tego miasta to ja,
zna mnie Maxim i Centrum i Grand,
tylko w�adza mnie nie zna bo ja
dzia�am zawsze po cichu bez grand.

Kim ty jeste�, nie pytam, bo po co,
mnie wystarcza twa moc dewizowa.
Muzo moja, spotkana noc�,
mi�a moja waluto b�d� zdrowa.

Przed lokalem ju� czeka taryfa,
a w lod�wie gorza�a si� ch�odzi.
Nie zawo�asz na pomoc szeryfa,
akcja toczy si� w mym mie�cie �odzi.

Gejsza nocy tego miasta to ja,
zna mnie Maxim i Centrum i Grand,
tylko w�adza mnie nie zna bo ja
dzia�am zawsze po cichu bez grand.

Gejsza nocy tego miasta to ja,
zna mnie Maxim i Centrum i Grand,
tylko w�adza mnie nie zna bo ja
dzia�am zawsze po cichu bez grand.

Ringtones Ringtone: Send Gejsza Nocy Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version