Maryla Rodowicz - �Za Na Rz�sie (Mi Si� Trz�sie) lyric

Ringtones Ringtone: Send �Za Na Rz�sie (Mi Si� Trz�sie) Ringtone to your Cell Phone!


�za na rz�sie mi si� trz�sie
Trz�sie mi si� �za na rz�sie
�za na rz�sie mi si� trz�sie
Trz�sie mi si� �za na rz�sie

Raz w niedziel� przy kolacji
Si� znalaz�am w sytuacji
Co tu kry�, ach nieweso�ej

Powiedzia�e� tak przy stole
�e og�lnie to nas lubisz, tylko
Ten sens �ycia gubisz

Chyba si� z Tob� rozwiod�
Zabior� ze sob� m�ode
Bo Ty na moj� urod� nie patrzysz ju�

Chyba odejd� z wanienk�
M�ode zobaczysz niepr�dko
A Ty jak g�upi z panienk� zostaniesz sam...

Dosz�o do mnie �e Ma�go�ka
Te� wiedzia�a, �e kogo�
Kategorycznie namawia�e�,

Cho� co prawda potem zwia�e�,
By pojecha� na kraj �wiata
Bo tu sensu �ycia brak

Chyba si� z Tob� rozwiod�
Zabior� ze sob� m�ode
Bo Ty na moj� urod� nie patrzysz ju�

Chyba odejd� z wanienk�
M�ode zobaczysz niepr�dko
A Ty jak g�upi z panienk� zostaniesz sam...

Kto� mi rzuci� mimochodem
Pij�c du�� whisky z lodem
�e lubi�e� tak�e Jolk�

Zanim jeszcze by�a z Bolkiem
Whisky wyj�� kto� z kredensu
Poszukuj�c �ycia sensu

Chyba si� z Tob� rozwiod�
Zabior� ze sob� m�ode
Bo Ty na moj� urod� nie patrzysz ju�

Chyba odejd� z wanienk�
M�ode zobaczysz niepr�dko
A Ty jak g�upi z panienk� zostaniesz sam...

Powiedzia�a mi te� Zocha,
Kt�rej nigdy nikt nie kocha�
�e s�ysza�a, jak Ty w windzie

T�umaczy�e� temu Lindzie
�e og�lnie to jest nie�le,
Tylko sensu �ycia brak - to tak?

�za na rz�sie mi si� trz�sie
Trz�sie mi si� �za na rz�sie

Chyba si� z Tob� rozwiod�
Zabior� ze sob� m�ode
Bo Ty na moj� urod� nie patrzysz ju�

Chyba odejd� z wanienk�
M�ode zobaczysz niepr�dko
A Ty jak g�upi z panienk� zostaniesz sam...

Chyba odejd� z kredensem
I �z� zabior� i rz�s�
A Ty jak durny z tym sensem zostaniesz sam...

Ringtones Ringtone: Send �Za Na Rz�sie (Mi Si� Trz�sie) Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version