Markoolio - F�lj Me F�lj Me lyric

Ringtones Ringtone: Send F�lj Me F�lj Me Ringtone to your Cell Phone!


Nere p� stranden, d�r finns det mesta
L�ckra puddingar som gillar � festa
Bruna b�nor som visar allting
D�r finns biffiga m�n med tangastring
Hittar b�sta platsen, sm�ller upp mitt paraflax
Lutar mej tillbaka med volymen p� max
Med pissljummen saft och sand �verallt
�r man �nd� glad f�r det �r inte �r kallt
Dags � visa att jag �r en cool snubbe
Kl�ttrar upp i tornet, knuffar undan en gubbe
Jag tar j�ttesats och svanar fr�n tian
Men har lite oflyt och landar p� nian
Yr i m�ssan, stapplar jag upp
D� var det klart, nu �r jag strandens tupp
Kl�ttrar upp igen f�r att ge en repris
Jag h�r n�gon s�ja �titta nakenfis�!

F�lj med f�lj med Markoolio till strandens glada liv
Ta vara p� den tid som ges med bad och bus och kiv
Var dag �r som en j�tte fest till bredden fylld med mj�d
F�lj me f�lj me Markoolio p� oss g�r ingen n�d

S� brallan f�rsvann likas� min respekt
Jag g�r under ytan med min grodmansdr�kt
Simf�tter, snorkel, cyklop �r p�
Som en U-b�t ner i det bl�
Simmar bland sj�gr�s me laddad harpun
H�r nere �r det jag som e kung neptun
D� ser jag en s�l s� jag skjuter p� fl�cken
Men Lasse Anabola fick pilen i h�cken
Med Carl Lewis fart, upp ur spat
Duckar fr�n svingar som en akrobat
Kutar �ver folk som ligger och steker
Trampar s�nder sandslott f�r barn som leker
Med Lasse i ryggen, arg som ett bi
Fylls strandens glada g�ster med raseri
Dags � sticka, l�gga p� en defensiv
Jag drar, jag drar, fr�n strandens glada liv

F�lj med f�lj med Markoolio till strandens glada liv
Ta vara p� den tid som ges med bad och bus och kiv
Var dag �r som en j�tte fest till bredden fylld med mj�d
F�lj me f�lj me Markoolio p� oss g�r ingen n�d

F�lj med f�lj med hem till Markoolio
F�lj med f�lj med hem till Markoolio

F�lj med f�lj med Markoolio till strandens glada liv
Ta vara p� den tid som ges med bad och bus och kiv
Var dag �r som en j�tte fest till bredden fylld med mj�d
F�lj me f�lj me Markoolio p� oss g�r ingen n�d

F�lj med f�lj med Markoolio till strandens glada liv
Ta vara p� den tid som ges med bad och bus och kiv
Var dag �r som en j�tte fest till bredden fylld med mj�d
F�lj me f�lj me Markoolio p� oss g�r ingen n�d

Ringtones Ringtone: Send F�lj Me F�lj Me Ringtone to your Cell Phone!


Find free Markoolio MP3s | Markoolio Covers | Printer friendly version