Maire Brennan - Rinne Tu lyric

Ringtones Ringtone: Send Rinne Tu Ringtone to your Cell Phone!


Seolaigh m� ar uisce beo
�ist le fuaim an ghaoth
Neartaigh ar �r dturas m�
Tusa liom go deo

Rinne T� an fharraige
Rinne T� na sl�lbhe
Thug T� na bl�tha d�inn
Thug T� T� fh�in

M�scail suas mo chro� inni�
Amhr�n �r a cheol

Shl�naigh �nois mo anam lag
L�on go hioml�n m�

Rinne T� an fharraige
Rinne T� na sl�lbhe
Thug T� na bl�tha d�inn
Thug T� T� fh�in

Ringtones Ringtone: Send Rinne Tu Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maire Brennan MP3s | Maire Brennan Covers | Printer friendly version