Magazin - Rano,Ranije lyric

Ringtones Ringtone: Send Rano,Ranije Ringtone to your Cell Phone!


1.
Kad je orah naj tvrdzi,
zelen orah najludzi,
noc je tako nevina,
nasa crca nemirna,
A ti malo stariji,
i u svemu hrabriji,
malo bi nam trebalo

2.
bilo bi me taknulo,
nebo bi pomaklulo,
zuti mjesec lupao,
u glavi zalupalo,
Onda bi se tjesili,
da jos nismo grijesili,
a malo bi nam trebalo

na na na na na,na na na na na
na na na na na,na na na na na

3.
Na istoku svitalo,
nebi nas ni pitalo,
vjetrovi zapuhali,
narodi se budili,
koljena bi kljecala,
prva rosa jacala,
kad bi me dodirnio

(Chorus)

O, Rano,Rano,idi ranije,
ko te poznaje,
vodu ne pije,
O, Rano,Rano,rano,ranije,
ko te poljubi,
zedan ostaje

4.
Minus deset napolju,
srce trazi nevolju,
noc je tako nevina,
nasa srca nemirna,
koljena bi kljecala,
prva rosa jecala,
kad bi me dodirnio

(Chorus)

O, Rano,Rano,idi ranije,
ko te poznaje,
vodu ne pije,
O, Rano,Rano,rano,ranije,
ko te poljubi,
zedan ostaje(zedan ostaje)


Sha na na na na na ni,
u u u
Saputali ljiljani,
za nas,
za nas,
za nas

(Chorus)

O, Rano,Rano,idi ranije,
ko te poznaje,
vodu ne pije,
O, Rano,Rano,rano,ranije,
ko te poljubi,
zedan ostaje *5
Ringtones Ringtone: Send Rano,Ranije Ringtone to your Cell Phone!


Find free Magazin MP3s | Magazin Covers | Printer friendly version