M.a Numminen - Vad Den Unge Maken B�r Veta lyric

Ringtones Ringtone: Send Vad Den Unge Maken B�r Veta Ringtone to your Cell Phone!


Den unga maken
har sk�l att minnas
att hans hustru,
f�r att bli upphetsad,
troligen beh�ver
mycket mera smekningar
och f�rspel
och �ven verbala k�rleksyttringar
�n han sj�lv.

Mannen �r liksom mer beredd
att tillfredsst�lla sitt sexuella behov,
medan kvinnan i st�llet,
sm�ningom
och med �mhet,
m�ste v�ckas d�rtill.
Kvinnan f�rm�r genomf�ra
helt tillfredsst�llande samlag
f�rst efter m�naders,
ja �rs,
�ktenskap.

D�rf�r b�r ingendera
av parterna v�nta sig n�got
f�rdigt d� de f�rsta g�ngen
n�rmar sig varandra.
Viktigt �r att makarna
inte i detta h�nseende
st�ller krav varken p� sig sj�lv
eller p� motparten,
utan ger sig h�n i den nya n�rheten
s� frigort och omedelbart som m�jligt.

Ringtones Ringtone: Send Vad Den Unge Maken B�r Veta Ringtone to your Cell Phone!


Find free M.a Numminen MP3s | M.a Numminen Covers | Printer friendly version