Ksmb - MUF lyric

Ringtones Ringtone: Send MUF Ringtone to your Cell Phone!


Jag har inget jobb
jag har ingen bil
jag e ingen snobb
jag har ingen stil
jag har ingen bentley
jag e inte rik
men jag e fientlig
till Bohman politik

Jag vill inte gå med
jag vill inte gå med
jag vill inte gå med
i MUF

Jag har inget jobb
jag har ingen bil
jag e ingen snobb
jag har ingen stil
jag har ingen bentley
jag e inte rik
men jag e fientlig
till Bohman politik

Jag vill inte gå med
jag vill inte gå med
jag vill inte gå med
i MUF

Ringtones Ringtone: Send MUF Ringtone to your Cell Phone!


Find free Ksmb MP3s | Ksmb Covers | Printer friendly version