Jill Johnson - Vi Brinner lyric

Ringtones Ringtone: Send Vi Brinner Ringtone to your Cell Phone!


Se vad du har vunnit, vad du har fått
Det var hit din törst förde dig
Den som en gång brunnit
Kanske har förstått
Att i stormen sprider elden sig
Och det var så jag brände mig
Det du trodde var kyla
Var beslutsamhet
Den väg jag valde var min
Och du sprang mot ljuset i din ensamhet
Men i stormen sprider elden sig
Och det var så du brände dig

Jag vet att vi brinner
Till ingenting finns kvar
Man plötsligt försvinner och glömmer var vi var
Jag vet att vi brinner
Och vi ger det vi har
Men i stormen sprider elden sig
Och det var så jag brände mig

Det finns dom som orkar
Och står ut med allt
Jag har gjort det själv så jag vet
Måste ska jag bevisa när det blåser kallt
Att i stormen sprider elden sig
Och det var så jag brände mig

Jag vet att vi brinner
Till ingenting finns kvar
Man plötsligt försvinner och glömmer var vi var
Jag vet att vi brinner
Och vi ger det vi har
Men i stormen sprider elden sig
Och det var så jag brände mig

Ringtones Ringtone: Send Vi Brinner Ringtone to your Cell Phone!


Find free Jill Johnson MP3s | Jill Johnson Covers | Printer friendly version