100. Debija - Tāds esmu es lyric

Ringtones Ringtone: Send Tāds esmu es Ringtone to your Cell Phone!


Atstāt lai paliek kā ir
Kas zin kā labāk
Tomēr kaut kas no pagātnes �ķir
Jo laikam savādāk nevar

Apstāties atmiņās
Nav man lemts
Ja vēl viss priek�ā mums
Labāk �odien uzsmaidīt
Tūlīt

Tāds es esmu jo vēl
Tik jauns un priecīgs dzīvei
Gribu lai visi nāk līdz
Un pats ar visiem iet vēlos
Tāds es esmu jo vēl
Tik jauns un priecīgs dzīvei
Gribu lai visi nāk līdz
Un pats es visiem iet vēlos līdz

Varbūt kādreiz cits laiks rādīs
Un domas būs savādas
Un par mani smies vai lādēs
Vai vienkār�i aizmirsīs
Bet tad arī cits jau bū�u
Vienalga kur atrastos
Jo tas aizies jau
Kas bijis
Un tas vairs nav

Ringtones Ringtone: Send Tāds esmu es Ringtone to your Cell Phone!


Find free 100. Debija MP3s | 100. Debija Covers | Printer friendly version