100. Debija - Kas aizliegt var to lyric

Ringtones Ringtone: Send Kas aizliegt var to Ringtone to your Cell Phone!


E hee hee hei
Tu smaidi bet garām man ej
Hee hei
Es jūtu sirds asaras lej
Hee hei
Es ceru kādreiz mainīt kaut ko
Kas var tagad aizliegt to

Es gaidī�u vienmēr
Tavus glāstus nezūdi vēl
Paliec man �i laika nav �ēl
Nemaz
Jūtu Tevi
Sajauc prātu mīlā kas kvēl

Viss sagriezies gaisā
Tuvāk cie�i blakus kad nāc
Mīlas jūrā laiva grimt sāk
Es tikai vēlos
Apskaut Tevi
Kas notiks tad

Ringtones Ringtone: Send Kas aizliegt var to Ringtone to your Cell Phone!


Find free 100. Debija MP3s | 100. Debija Covers | Printer friendly version