Ulver
"Ord"

Ikke love å vandre i mørske
som ikke har sett natten