Torsson
"Elmia - Jordbruksutställning"

Klas och Bo dom sitter i en liten vit glasskiosk,
som ägs av Jönköpings kommun.
Dom har fått ett sommarjobb som glassförsäljare,
med tio procents provision!

När förmiddan e slut, och regnet står på lut,
har dom räknat ut, att dom har tjänat:
två o sextifem
två o sextifem
två o sextifem

Kiosken står på norra hörnet av utställningsfältet,
bland traktorer av olika sort.
Och Klas han bläddrar i Fantomen,
och Bo ser på hur ryska tältet långsamt håller på
att sköljas bort.

När klockan e två, och regnet öser på,
börjar dom förstå, att allt dom kommer att få, det e:
två o sextifem
två o sextifem
två o sextifem

En flicka står framför kiosken, hon vill ha en Top Hat,
och lägger upp en o tjugofem.
Klas han plockar fram en Top Hat, och säger med ett lätt skratt:
"Pengarna, ta med dig dom hem"!

Efter första dan, en korvkiosk på stan,
en kokt med bröd från Scan, den dryper av all tran.
Och den kostar:
två o sextifem
två o sextifem
två o sextifem
två o sextifem