Teoman - Yarýndan Bana Ne lyric

Ringtones Ringtone: Send Yarýndan Bana Ne Ringtone to your Cell Phone!


bu akþamüstü yine ben otururken penceremde
yorgun gün sýrtýmda
saðda solda insanlar görüyorum
hepsi birden koþuyorlar mutlu yarýna
birkaç gün evvel olsaydý
ben de koþardým onlarla
bugün ben kaybettim
benim için yarýn olan tek sevgim kime ne?
þimdi ben gülüyorum
Herþey tatsýz ve anlamsýz bugün artýk
yarýndan bana ne
bundan sonra tek baþýma ben
ne yaparým, nereye giderim boþ umutlarla?
bir kenarda durup herkesten yardým mý
beklesem gözümde yaþlarla?
hergün uðraþ, hergün kaybet
bak olmuyor, aldanma!

Ringtones Ringtone: Send Yarýndan Bana Ne Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version