Teoman - Saat 03 lyric

Ringtones Ringtone: Send Saat 03 Ringtone to your Cell Phone!


Saat 3 olmu�
Resimler buru�mu� karlar erirken sa�lar�nda
Sen hep g�zelsin
Benimse i�ti�im her bir damla yaralar�ma vurmu�

Ko�ma yorulduysan
Anaforda bo�ulduysan
Sen de korkuyorsan yaln�zl�ktan
Bilmek istemiyorsan
Bir an bile g�lm�yorsan
Sen de s�k�ld�ysan yalanlar�m�zdan

Saat 3 olmu�
So�uktan deniz donmu� bal�klar k�y�lara vurmu�
K���k bir kar tanesi onca yolu u�mu�
Sonunda tam dilimin ucuna konmu�

Ko�ma yorulduysan
Anaforda bo�ulduysan
Sen de korkuyorsan yaln�zl�ktan
Bilmek istemiyorsan
Bir an bile g�lm�yorsan
Sen de s�k�ld�ysan yalanlar�m�zdan

Ringtones Ringtone: Send Saat 03 Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version