Teoman - O Yaz lyric

Ringtones Ringtone: Send O Yaz Ringtone to your Cell Phone!


nas�l da ge�mi�ti b�t�n bir yaz
ba��mda kavak yelleri esen o ya�
sense han�meli kadar beyaz
�alm��t�n�z kalbimi bilmeden biraz
nas�l da ko�u�urduk bah�elerde
�ark� s�ylerdik mehtapl� gecelerde
sen bana, ben sana kom�u evlerde
k�k sarma��klar gibi sar�ld�k o yaz
elime de�erdi saf�a elin
benimse arard� seni g�zlerim
�p���rken korkusu bir�eylerin
a�k�m�za ilk h�zn� getirdi biraz
�ocuk kalbimize dolan gamla
oturup a�lam��t�k sessiz �ardakta
�aresiz erken inen ak�amla
veda edip ayr�ld�k biterken o yaz

Ringtones Ringtone: Send O Yaz Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version