Teoman - Mektup lyric

Ringtones Ringtone: Send Mektup Ringtone to your Cell Phone!


Telefonda konu�amam bilirsin
Mektuplar�ysa ertelerim hep
Belki de yaz�m �irkin diye

�ok d���n�d�m �ok kurdum
Karar verdim hep vazge�tim
Ama sana yazabildim nihayet

Asl�nda s�z vermi�tim
Duygular�m� kilitlemi�tim
Ta ki sen a�ana dek

Korkma sevgililenmiycem
Ama bilirsin beni i�te
Bitiririm her �eyi bir diki�te

Nap�y�m a�k bu sava� bu
Binlerce y�ld�r s�r�p giden
A�k bu sava� bu
Kad�nla erkek aras�nda

Art�k saym�yorum y�llar�
Bana de�ip ge�en hayatlar�
Zaten pek de sevmem insanlar�

Ama kimi dostlar var sevdi�im
Sokak k�pekleri besledi�im
Baz� g�zel an�lar biriktirdi�im

Tutku garip bir �ey ve �ok vah�i
Ve �ok h�rsl�yd�m zaten ben de
O y�zden de ya�lamalad�m seni

Nap�y�m a�k bu sava� bu
Binlerce y�ld�r s�r�p giden
A�k bu sava� bu
Kad�nla erkek aras�nda

Kolay de�ildir bilirim
Bir a�k� bir kalbe koymak
Hele bir ba�kas�n� severken sen

Te�ekk�rler
Te�ekk�rler
Bir zamanlar beni �ok sevdi�in i�in

Te�ekk�rler
Te�ekk�rler
Beni �ok sevdi�in i�in

A�k bu sava� bu
Binlerce y�ld�r s�r�p giden
A�k bu sava� bu
Kad�nla erkek aras�nda

Bu mektup da olmad�
kelimeler toparlanmad�
��te �imdi ��pe gidiyor
Mektubuma son verirken
Seni her zaman �ok seven ben

Ringtones Ringtone: Send Mektup Ringtone to your Cell Phone!


Find free Teoman MP3s | Teoman Covers | Printer friendly version