Ted Gärdestad
"Goliat Från Gat"

David går upp från sängen
under en palm
David går ut på ängen
av soltorr halm
han tar sin stav i sin hand
och trotsar sol och sand

David tar första stegen bor från sitt hem
David går hela vägen från Betlehem
men David han är på sin vakt
mot kapten Goliat

David var en kung full av ambitioner
och en hand full med sten
han har ett mod utan proportioner
och en själ som är ren
och han har nio liv som grannens katt
Och han kan
Gömma sig i Goliats hatt
Min unge matt
King Goliat från Gat

David tar fram sin slunga
med stenar i
åh David är som vi unga
han vill va fri
när Goliat höjer sitt spjut
är redan striden slut

David var en kung full av ambitioner
och en hand full med sten
han har ett mod utan proportioner
och en själ som är ren
och han har nio liv som grannens katt
Och han kan
Gömma sig i Goliats hatt
min unge matt
King Goliat från Gat

David var en kung full av ambitioner
och en hand full med sten
han har ett mod utan proportioner
och en själ som är ren
och han har nio liv som grannens katt
Och han kan
Gömma sig i Goliats hatt
min unge matt
King Goliat från Gat