Maryla Rodowicz - Wielka Woda lyric

Ringtones Ringtone: Send Wielka Woda Ringtone to your Cell Phone!


Trzeba mi wielkiej wody,
tej dobrej i tej z�ej,
na wszystkie moje pogody,
niepogody duszy mej,
trzeba mi wielkiej drogi
w�r�d wiecznie m�odych bz�w,
na wszystkie moje z�e bogi
niebogi z moich sn�w.

Ocean�w mrukliwych
i strumieni �yczliwych,
piach�w siebie niepewnych
i opowie�ci rzewnych,
drogi bia�o-srebrzystej,
dr�ki nieuroczystej,
czarnych g��bin niepewnych
i ptasich rozm�w �piewnych.

I tylko tak� mnie �cie�k� poprowad�,
gdzie �miej� si� �miechy w ciemno�ci
i gdzie muzyka gra, muzyka gra,
nie daj mi, Bo�e, bro� Bo�e skosztowa�
tak zwanej �yciowej m�dro�ci,
dop�ki �ycie trwa, p�ki �ycie trwa.

Trzeba mi wielkiej wody,
tej dobrej i tej z�ej,
na wszystkie moje pogody,
niepogody duszy mej -
trzeba mi wielkiej psoty,
trzeba mi psoty, hej!
na wszystkie moje t�sknoty,
ochoty duszy mej,
wielkich wypraw pod Krak�w,
nocnych rozm�w rodak�w,
wysokonogich las�w
i bardzo du�o czasu.

I tylko tak� mnie �cie�k� poprowad�,
gdzie �miej� si� �miechy w ciemno�ci
i gdzie muzyka gra, muzyka gra,
nie daj mi, Bo�e, bro� Bo�e skosztowa�
tak zwanej �yciowej m�dro�ci,
dop�ki �ycie trwa, p�ki �ycie trwa.

I tylko tak� mnie �cie�k� poprowad�,
gdzie �miej� si� �miechy w ciemno�ci
i gdzie muzyka gra, muzyka gra,
nie daj mi, Bo�e, bro� Bo�e skosztowa�
tak zwanej �yciowej m�dro�ci,
dop�ki �ycie trwa, p�ki �ycie trwa.

Ringtones Ringtone: Send Wielka Woda Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version