Maryla Rodowicz - Seledynowa Lampka lyric

Ringtones Ringtone: Send Seledynowa Lampka Ringtone to your Cell Phone!


Stoj� pod Twoim oknem
Seledynowa lampka �mi
Wi�c mo�e jeszcze pomokn�
Wolno mi

Seledynowa lampka �mi
Ma dusz� i w dzie� �pi
Nigdy jej nie zapala�e�
Przecie� Ty sypiasz od drzwi

A je�li ja kt�rego� dnia
Pod Twoje okno nie powr�c�
I cho� nie spotkasz nawet psa
Us�yszysz, us�yszysz jak nuc�

Stoj� pod Twoim oknem
Seledynowa lampka �mi
Wi�c mo�e jeszcze pomokn�
Wolno mi

Seledynowa lampka �mi
Bo przecie� zna moje sny
Nie b�j si� nie uciekaj
Nie, nie zapukam do drzwi

A je�li Ty kt�rego� dnia
Nie zejdziesz ku milcz�cej sylwetce
To znak, �e wierzy�e� wci��
�e ja tam b�d� wiecznie

Stoj� pod Twoim oknem
Seledynowa lampka �mi
Wi�c mo�e jeszcze pomokn�
Wolno mi, wolno mi...

Ringtones Ringtone: Send Seledynowa Lampka Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version