Maryla Rodowicz - Nie Przepraszam Za Nic lyric

Ringtones Ringtone: Send Nie Przepraszam Za Nic Ringtone to your Cell Phone!


Czy to mo�na a� tak
Czy to mo�na a� tak kocha� Ciebie
By� jak zraniony ptak
Dla mi�o�ci tej a� zgubi� siebie

To nic, to nic
To gra w kt�r� grasz
A wynik jej
Dawno znasz

Tydzie� sk�ada si� z dni
W kt�rych nic si� naprawd� nie dzieje
Ka�dy dzwonek do drzwi
Budzi wstydliwy l�k i nadziej�

Pi�� minut �ez
I przepa�� bez dna
Przepad�o w niej
Moje ja

Nie przepraszam za nic
Bo s�owa mnie nie wyt�umacz�
Jak wyrazi� w nich o Tw� mi�o��
M�j codzienny l�k

Nie przepraszam za nic
Bo s�owa te nic ju� nie znacz�
Nawet te najwi�ksze u�yte zn�w kolejny raz

Ringtones Ringtone: Send Nie Przepraszam Za Nic Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version