Maryla Rodowicz - Katarynka lyric

Ringtones Ringtone: Send Katarynka Ringtone to your Cell Phone!


Kr�� si�, kr�� si� katarynko,
ludzkie prawa znasz.
Ju� papagaj kiwa szyjk�,
�e do taktu grasz.

Po ptasz�tach pozostan�
�lady dawnych gniazd.
No a po nas, no a po nas,
najczarniejsza z gwiazd.

Kr�� si�, kr�� si� katarynko,
o zap�at� pro�.
Cho� przejdziemy si� po rynku,
jutro powiesz do��.

Po kolejach pozostan�
z�e rozk�ady jazd.
No a po nas, no a po nas,
najczarniejsza z gwiazd.

Kr�� si�, kr�� si� czarna skrzynko,
przepowiadaj los.
Potoczymy si� do szynku,
za�piewamy w g�os.

Po poganach pozostan�
gruzy dawnych miast.
No a po nas, no a po nas,
najczarniejsza z gwiazd.

Dalej, p�ki starcza si�y
i nie boli d�wi�k.
Ju� tam w lesie s�ycha� pi�y,
czy to �piew, czy j�k?

Anielice z anio�ami,
w czarnym �niegu �pi�.
Pi�y w�dk� z malinami,
w karczmie, tam za wsi�.

Mruga diabe�, znad szampana,
znudzi� mu si� �wiat.
A siekiery ju� od rana
r�bi� bia�y sad.

Id� Jankielu do komory
i pos�anie mo��.
Ty zm�czony, pewnie chory,
jutro powiesz, do��.

Kr�� si�, kr�� si� katarynko,
prawa �ycia znasz.
Nie, nie jeste� zwyk�� skrzynk�,
z�ote serce masz.

Po twych �piewkach pozostanie,
raz, dwa, raz, po raz.
No a po nas, no a po nas,
najczarniejsza z gwiazd.

Ringtones Ringtone: Send Katarynka Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version