Maryla Rodowicz - Gdzie To Si�dme Morze lyric

Ringtones Ringtone: Send Gdzie To Si�dme Morze Ringtone to your Cell Phone!


�wiat m�j pewnie najmniejszy,
�wiat m�j pewnie najwi�kszy.
�wiat, co zmieni� si� w po�ar,
biegn� ugasi� w morzach,
biegn� ugasi� w morzach.
W morze biegn� p�on�ca,
�wiat si� we mnie zapali�,
biegn� naprzeciw fali.

Pierwsze morze dzieci�ce,
pe�ne ��dek z papieru,
kt�rym nie sta�o jeszcze
kapitan�w, ni ster�w.

Drugie morze zach�anne,
zatapia bez powodu.
Po trzecim mew gromady
wiod� statki do l�du.

A gdzie to si�dme morze,
jaki jest za nim l�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?

Czwarte, tysi�c okr�t�w,
a� do nieba ko�ysz�.
Pi�te, tysi�ce muszli
opowiada nam cisz�.

Nad brzegami sz�stego
wielka burza doko�a.
Nad brzegami sz�stego
stoj�, stoj� i wo�am.

A gdzie to si�dme morze,
jaki jest za nim l�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?

Zanim na moim niebie
wzejdzie s�o�ce najczystsze,
morzu opowiem siebie,
morzu siebie wykrzycz�.

Biegn� do morza, biegn�,
a gdy morze dogoni�,
to przed morzem ukl�kn�,
to si� morzu pok�oni�.

A gdzie to si�dme morze,
jaki jest za nim l�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
zzy to daleko st�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?
Czy to daleko, czy to daleko,
czy to daleko st�d?

Ringtones Ringtone: Send Gdzie To Si�dme Morze Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version