Maryla Rodowicz - �Yj M�j �Wiecie lyric

Ringtones Ringtone: Send �Yj M�j �Wiecie Ringtone to your Cell Phone!


Ocean ma brzeg czerwony od z�rz,
maj czy grudzie�.
Ocean ma s�l, a c� maj� c�,
biedni ludzie.

My mamy tylko �wiat,
chc� ocali� go od �ez i od burz!
Od �ez chro�my ten �wiat,
tak tu pi�knie.
Niech serce w nim gra,
niech nie p�knie...

Cecylia ma psa, cyrkowiec ma lwa,
Ala kota.
Skowronek ma g�os, a bogacz ma trzos
pe�en z�ota.

A ja mam tylko �wiat,
chc� ocali� go od �ez i od trosk!
Od �ez chro�my ten �wiat,
tak tu pi�knie.
Niech serce w nim gra,
niech nie p�knie.

Kto rz�dzi, ma bro�, marzenia na z�om
id� cz�sto.
Ja nie mam nic pr�cz mych oczu i r�k,
ale wiem to:

Mam tylko ca�y �wiat,
chc� ocali� go od �ez i od lat!
Od �ez chro�my ten �wiat,
jak kto umie.
�yj, m�j �wiecie, �yj
w top�l szumie.

Ringtones Ringtone: Send �Yj M�j �Wiecie Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maryla Rodowicz MP3s | Maryla Rodowicz Covers | Printer friendly version