Maire Brennan - I Lathair De lyric

Ringtones Ringtone: Send I Lathair De Ringtone to your Cell Phone!


Taispe�in anois mo bhealach
Tabhair aire domsa a Thiarna
Gach l� �s oiche
�ist a Dhia le mo ghu�

D�chas thug T� somh istigh
D'�ist T� liom nuair a bh� m� sh�os
Is T� t� d�lis agus tr�caireach
L�on m� le do Spiorad go deo
Seinnfidh m� f� do ghl�ire
�S na n-aingil
i l�thair D�

Treoraigh anois mo shaol sa
L�on suas mo chro�
Le gr� m�r
Tusa an R�
Is T� a rinne neamh agus talamh

Chuir T� sioch�in in mo chro�
Gheal T� aoibhneas in mo shaol
Seinnfidh m� an cl�irseach duitse
Is molfaidh m� Th� le mo bheo

Taispe�in anois mo bhealach
Tabhair aire domsa a Thiarna
Gach l� �s oiche
�ist a Dhia le mo ghu�
Treoraigh anois mo shaol sa
L�on suas mo chro� le gr� m�r
Tusa an R�
Is T� a rinne neamh agus talam

Ringtones Ringtone: Send I Lathair De Ringtone to your Cell Phone!


Find free Maire Brennan MP3s | Maire Brennan Covers | Printer friendly version