M.a Numminen - Med Min Kvinna I Riksdaghusets Park lyric

Ringtones Ringtone: Send Med Min Kvinna I Riksdaghusets Park Ringtone to your Cell Phone!


Jag satt med min kvinna
Uti riksdaghusets park
Vi betraktade hurusom riksdagsm�nnen
Spatserade t�tt f�rbi
H�gerfolket begagnade
Stigens h�gra sida
Kvinnan min sade
Ge mig mera att dricka
Av det svaga vita vinet
Det gjorde jag
I sj�lva verket smakade
Vi b�da n�got litet
Sen klarna' jag
Just nu vill jag h�lla om dig
Hon var villig
P� offentlig plats gick vi givetvis
inte alltf�r l�ngt

En dag sutto vi �ter
Uti riksdaghusets park
Vi betraktade hurusom riksdagsm�nnen
Spatserade t�tt f�rbi
V�nsterfolket begagnade
Stigens v�nstra sida
Kvinnan min sade
Ge mig mera att dricka
Av det svaga r�da vinet
Det gjorde jag
I sj�lva verket smakade
Vi b�da n�got litet
Sen klarna' jag
Just nu vill jag h�lla om dig
Hon var villig
P� offentlig plats gick vi givetvis
Inte alltf�r l�ngt
Inte alltf�r l�ngt
Inte alltf�r l�ngt

Ringtones Ringtone: Send Med Min Kvinna I Riksdaghusets Park Ringtone to your Cell Phone!


Find free M.a Numminen MP3s | M.a Numminen Covers | Printer friendly version