Knutsen Og Ludvigsen
"Sangerinnevise"

/: Kom syng: Kom og syng i kor :I K'an du synge,
synge, synge,
trenger ikke du et instrument. Nei, he, he, he, he.

/: Kom syng: Kom og syng i kor: :/ Du behøver
ikke være
særlig musikalsk for å bli med. Nei, he, he, he, he.

/: Kom syng: Kom og syng i kor: :I Bare gjør som
dirigenten
sier, så skal du se alt går bra. Ja, ha, ha, ha, ha.