Kings Of Convenience - Deilig Er Jorden (Norwegian Christmas Song) lyric

Ringtones Ringtone: Send Deilig Er Jorden (Norwegian Christmas Song) Ringtone to your Cell Phone!


Deilig er jorden

prektig er Guds himmel

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!

Gjennom de fagre riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldrig forstummer

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden,

menneske fryd deg!

Oss er en evig Frelser født!

Ringtones Ringtone: Send Deilig Er Jorden (Norwegian Christmas Song) Ringtone to your Cell Phone!


Find free Kings Of Convenience MP3s | Kings Of Convenience Covers | Printer friendly version