Kasia
"Nie Wiem Co Nie Wiem Kto"

gorzkie chwile upadk�w dobrze znasz
g�odny moich dotyk�w, czu�e� zdrady smak
bieg�am zawsze na o�lep, rani�c ci�
szepcz�c k�amstwa o sobie pogubi�am sens...

nie wiem co
podpowiada mi drog� z��
nie wiem kto
mo�e pom�c mi zmieni� to

gdzie zgubi�am ten spok�j, kt�ry masz
kto mi oczy przes�oni�, ukry� prawdy twarz
wszystko to o co prosz� mog�am mie�
my�l� czasem o tobie, co straci�am wiem

nie wiem co
podpowiada mi drog� z��
nie wiem kto
mo�e pom�c mi zmieni� to

chc� tobie przysi�ga� i spraw odwr�ci� bieg
a mo�e dzi� warto jest zacz�� jeszcze raz
ty i ja

nie wiem co
podpowiada mi drog� z��
nie wiem kto
mo�e pom�c mi zmieni� to