Kasia - Coca-Colę Chcę Pić (I Want Drink Coca-Cola) - Prom lyric

Ringtones Ringtone: Send Coca-Colę Chcę Pić (I Want Drink Coca-Cola) - Prom Ringtone to your Cell Phone!


To jest jak znak
Pierwsza miłość jak sen
Pocałunków twych smak
Dźwięk najmilszych ci słów
Z poza chmur słońca blask.

Pragnę poczuć dziś znów
Pierwszy łyk, pierwszy raz
I ta chwila ten czas
Będzie wciąż we mnie żyć
Mówisz mi, czuję, że to jest to
Coca-Colę chcę pić...

Translate in english:

This is that sign
First love like a dream
Taste of your kisses
Sound of the kindest words
Out of clouds the sun glare

I desire feel today too
The first swallow, the first time
This moment, this time
Will still live in me
You said to me, I feel this
I want drink Coca-Cola...

Ringtones Ringtone: Send Coca-Colę Chcę Pić (I Want Drink Coca-Cola) - Prom Ringtone to your Cell Phone!


Find free Kasia MP3s | Kasia Covers | Printer friendly version