Karpe Diem - Identitet som dreper lyric

Ringtones Ringtone: Send Identitet som dreper Ringtone to your Cell Phone!


. And when we look in the mirrors like this, we askes our self a question: Who am I? Wo am I on this jurney called life? Who am I?
I hope, that you haven't bought in to the idea that you are what you look like, or your, your, your worth is termed about what your parents looks like. Or about what they did.
I hope, that you figured out by now, that if you lived you life that way, you would constibly be looking at you self, and be thinking ”I am not good anough. I'm not tall anough. I'm not buff anough. I'm not pretty anough, I am not beautifull anough. I'm not anybody.”

Er både svart og hvitt, er både glad og trist, er både fattig og rik, en dåre valkemist
Er både ja til slå tilbake, og passifist og. Du tror du kjenner meg, for du kanskje hviste at jeg er både svart og hvitt, jeg er både glad og trist, jeg er både fatig og rik, en dår valekmist. Er både ja til slå tilbake, og passifist og. Du tror du kjenner meg, for du kanskje hviste at :

han er halv norsk, han er halvt egypter
Han går på fester, han er alltid nykter
Han bor hos faren sin, han bor hos mamma
Han spiser brunost, falefel og chaharma
Han bor i åsen, (Hei) han bor i blokk, (men)
han kan arabisk, han snakker norsk
Men han er brun, hei pleas; han er hvit!
Han feirer jul, det er høytid når det er hit
men han er rik, kom igjen a; han er fattig!
Hei, han er hvit, nei, se på'n; han er svarting!
han ser fordeler, og han ser ulemper
Han er hva du sier, han veit hva du tenker
Og her hjemme, kaller de han utlending
og der borte, kaller de han utlending
Men vi er enig om at vi blir fresh selv om identitet lett dreper med en strek mellom.

Jeg er både svart og hvitt, jeg er både glad og trist, jeg er både fattig og rik, en dåre valkemist
Jeg er både ja til slå tilbake, og passifist og. Du tror du kjenner meg, for du kanskje hviste at jeg er både svart og hvitt, jeg er både glad og trist, jeg er både fattig og rik, en dår valekmist.
Jeg er båda ja til slå tilbake, og passifist og.
Du tror du kjenner meg, for du kanskje hviste at :

(arabisk)

Jeg er både svart og hvitt, jeg er både glad og trist, jeg er både fattig og rik, en dåre valkemist
Jeg er både ja til slå tilbake, og passifist og. Du tror du kjenner meg, for du kanskje hviste at jeg er både svart og hvitt, jeg er både glad og trist, jeg er både fattig og rik, en dår valekmist.
Jeg er både ja til slå tilbake, og passifist og.
Du tror du kjenner meg.

(arabisk)

Ringtones Ringtone: Send Identitet som dreper Ringtone to your Cell Phone!


Find free Karpe Diem MP3s | Karpe Diem Covers | Printer friendly version