Kadril & Alumea
"Mijn oogskens wenen"

Weten waarom, dat is mijn begeren
Waarom hij zich zo zeer aan, mij stoort
Want al die kwaaie klap kon mij niet deren
Wist ik waarom hij mij niet hoort

Ik zag hem graag en hij mij mede
Ter wereld was er geen liever paar
W' hadden nooit woorden, maar altijd vrede
Van hem te scheiden valt mij zwaar

Mijn oogskes wenen, mijn hart moet zuchten
Hoe moet ik leven met dit verdriet
Mijn liefste lieveken wilt van mij vluchten
Wist ik waarom, ik treurde niet

In vreemde landen moet ik gaan reizen
Met mijne droefheid dolen altijd
En, gij schoon lieveken, moet erover peinzen
Dat gij daarvan d'oorzaak zijt

Mijn oogskes wenen, ik moet u laten
Zo moet verdwijnen mijn hart en bloed
Wilt gij uw lieveken vooral niet haten
Nooit had een minnar meer tegenspoed

Mijn oogskes wenen, mijn hart moet zuchten
Hoe moet ik leven met dit verdriet
Mijn liefste lieveken wilt van mij vluchten
Wist ik waarom, il treurden niet.

Choran os meus ollos,
Choran de pena,
Teño ferido o meu corazón
Porque de min quere fuxir
O meu queridiño;
Quero saber, para non chorar máis.