Kadril & Alumea
"Foliada de Tenorio"

Carballeira de Tenorio
Heina de manda cortar,
Cando vou para Pontevedra
Quítame a vista do mar.

O gaiteiro de Soutelo
! mal raio de Dios o mate !
non quere tocar a gaita
sen que lle dean chocolate.

O gaitero de Soutelo
Meniña, corre a velo,
Que é moita a gaitiña
Do gaiteiro de Soutelo.

Cando salín de Soutelo
Os meus ollos eran fontes
Adios monte de Soutelo
Adios Soutelo de Montes.