Kadril & Alumea
"Een schamel mersenier"

Er zou een schamel mercenier de koopmansknepen leren
Hij heette Anin Tuttebier, hij kon zij klanten eren
Omdat hij zijn koopwaar droeg, riep een jonkvrouw hem en vroeg :
“M'n beste kom eens hier”.

Als hij die schone vrouw aanzag, sprak hij: “'k wil mijn koopwaar kwijt!
Il leurde de godganse dag en won haast niets tot grote spijt”.
De juffrouw zich verblijdde als hij de handen spreidde,
Hij bood het beste aan.

Zij sprak hem aan, hij hoorde 't wel : “Il heb een koker klein en fijn;
Ik vind geen naald of ander spel die daarvoor goed genoeg kan zijn.
Ik mocht de grote en de kleine, vond niet wat er past op 't mijne,
Welk spel koop ik dan?”

Naalden, spellen, trompen, bellen, hier wil il mijn koopwaar steellen,
Zien of ik iets verkopen kan.
“Juffrouw zie mijn spellewerk, je zeit, het is niet 't kleinste.
Hiermee heb je meer dan je werk en gaan we voor het fijnste”.
Ze sprak : “Verkoop je 't wel of niet? Leen het mij voor je 't verschiet!
't Zal u lonen beste man”.

Naalden, spellen, trompen, bellen, hier wil il mijn koopwaar steellen,
Zien of ik iets verkopen kan.

Hij nam de jonkvrouw bij de hand en lag toen aan haar zijde.
“Dat spel dat is precies gepast, je mag er nooit van scheiden.
Het is gemaakt van 't reinste goud, il wil dat je 't voor altijd houdt.
Beter is er niet!”

Naalden, spellen, trompen, bellen, hier wil il mijn koopwaar steellen,
Zien of ik iets verkopen kan.