Kadril & Alumea
"Een aardig vrouwken"

Een aardig vrouwken heeft mij bedrogen
ik was op haar vergekt
haar zoete woorden zijn allemaal gelogen
zij leek mij zo perfect,
maar z'is me te doortrekt
en te dubbel ook van grond
dus keer ij mij af van haar
zij paait er zo velen met haren valsen mond
�k ben teleurgesteld in haar.

Gezellen gij moet uw zinnen keren
van zo een schoon madam
want ze plukt u ze zal u 't minnen leren
ze houdt u in de ban
daar weet ik alles van
zeg het overal in 't rond
er is geen wijf zo wankelbaar
zij paait er zo velen met haren valsen mond
�k ben teleurgesteld in haar

Laat de anderen hun goed maar verkwisten
Zij zijn nog jong en mal
't is met geslepen en subtiele listen
dat zij u plukken zal,
en doen trappen in haar val
dat is overal bekend voor mensen hier en daar
ja zij paait er zo velen met haren valsen mond
�k ben teleurgesteld in haar

Ach wat heb ik aan haar al tijd versleten
Ik spaarde geld noch goed nu ben ik van den bak gebeten
Ik weet niet wie 't mij doet
Dat ik mij bedwingen moet
Bij 't aanhoren van haar zond
Dit zeg ik u nu voorwaar
Zij paait er zo velen met haren valsen mond
�k ben teleurgesteld in haar

juffrouw gij laat nu voor u knielen
daar staat gij om bekend
altijd zat gij mij op de hielen
ik waarschuw wie u kent
want hier is nu uw end
adieu gij waart eens mijn princes
adieu ge paait er vijf of zes
ja gij paait er zo velen met uwen valsen mond
ik verlaat u hier terstond