100. Debija - Man dimantu nav lyric

Ringtones Ringtone: Send Man dimantu nav Ringtone to your Cell Phone!


Vēl viens aiziet gads
Lai to aizmirs kāds
Vēl balsi Tavu dzirdu
Tu neesi tāds pats
Neesi tāds pats

Pastāsti man
Kā klusums skan
Kā piedzimst gaisma
Ja melnā naktī bail

Staro mēness jau
Staro mēness jau
Bailes vairs nav
Bailes vairāk nav
Tas notikt var
Tas notiek
Viss sācies jau
Sācies jau

Viss notiek

Man dimantu nav
Bet jūra vēl zila ir lai
Putniem ir balss
Un rozes vēl ceļu lai klāj
Man dimantu nav
Bet mīla vēl brīva ir lai
Kad dziedu es tai
Lai pasaule skan
Pasaule skan

Grie�ās laimes rats
Grie�ās laimes rats
Vienmēr pretīm kāds
Vienmēr kāds
Nāks tuvāk klāt
Vel tuvāk
Un stāstīt sāks
Stāstīt sāks

Ringtones Ringtone: Send Man dimantu nav Ringtone to your Cell Phone!


Find free 100. Debija MP3s | 100. Debija Covers | Printer friendly version