100. Debija
"Kā brīnums"

Man pacelties gaisā virs mākoņiem
Netraucē šīs zemes smagums
Kā putns kas reiz jaunību zaudējis
Ierauga bērnību savu
Man domāt vairs neliegs neviens
Kā es gribu ar vārdiem ko neizteikt
Un redzēt uz pasaules visu
Un baudīt šo dzīvi kuru maz es vēl zinu

Hei, mans draugs
Nāc tuvāk
Un ieskaties acīs man
Hei, mans draugs
Tev jānāk man līdz
Cita ceļa Tev nav
Hei, mans draugs
Tu zini
Es mīlu šo pasauli
Hei, mans draugs
Šī nakts paies ātri
Un diena kā brīnums nāks

Šī diena kas mostās ar cerību
Pretīm man lido
Un vējš kā draugs kurš ir atgriezies
Draudzīgi plīvo un sauc
Vai redzi kā pasaule dzīvo
Tev jāiet tai līdz
Cita ceļa nav
Ar prieku kas pulsē un dzīro
Mīlēt sākt
Mīlēt sākt