100. Debija - Es gribu iet uz citu pusi lyric

Ringtones Ringtone: Send Es gribu iet uz citu pusi Ringtone to your Cell Phone!


Sen es esmu modies
Apkārt paskatos
Pats sev priek�ā stādies
Tev spogulis nemelos, wow
Liekās sirds var nomirt
Lēnām kustās laiks
Sakārtot pa plauktiem
Domas nevar vairs

To kas bija noliegt
Aizmirst dīda prāts
Pajautā sev pa�am
Vai atceries to pats
Dejo viss gar acīm
Liekās rausta kāds
Vai vakarā es atkal
Tik�u mierināts

Es gribu iet uz citu pusi
Pusi
Pu-pusi

Aptum�ots man skatiens
It kā ne mans vaigs
Vai vasara ir �odien
Vai jau rudens maigs, jē
Nevar ritms norimt
Galvā troksnis vai-i
Vai �onakt cits kas nolikts
Vai atkal aizliets laiks

Ringtones Ringtone: Send Es gribu iet uz citu pusi Ringtone to your Cell Phone!


Find free 100. Debija MP3s | 100. Debija Covers | Printer friendly version