100. Debija - Ļauj vēl tuvāk nākt lyric

Ringtones Ringtone: Send Ļauj vēl tuvāk nākt Ringtone to your Cell Phone!


Vienmēr vēlies to
Vienmēr zinu to
Nākt ļauj man atkal
Tuvāk nākt

Varbūt �oreiz tās
Visas nenozmīgās
Dienas varu saukt par tālām
Laiks kā straume nes
�ķiet ka beidzot esmu es
Iemaldījies domās Tavās
Tā lai vienmēr būtu tur
Vienmēr
Vienmēr

Ļauj vēl tuvāk nākt
Ļauj man Tavus matus jaukt
Vēlies Tu lai būtu tā
Zinu to
Ļauj vēl tuvāk nākt
Ļauj ar lūpām karstajām
Meklēt Tevi kā vienmēr

Brīdis pustumsā
Rīts ar klusu elpu nāk
Tevī viss ir kā nevienā
Acīm aizvērtām
Ļauj ar lūpām klusajām
Meklēt Tavus matus
Tavu seju
Tevi tālāk vēl
Vienmēr
Vienmēr

Kā vienmēr vēlies to
Kā vienmēr zinu to
Kā vienmēr ļauj vēl tuvāk nākt

Kā vienmēr

Kā vienmēr vēlies to
Kā vienmēr zinu to
Kā vienmēr ļauj vēl tuvāk nākt
Kā ...

Ringtones Ringtone: Send Ļauj vēl tuvāk nākt Ringtone to your Cell Phone!


Find free 100. Debija MP3s | 100. Debija Covers | Printer friendly version